Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Samorząd

UCZNIOWSKA RADA SZKOŁY

Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

to:

  • organizacja samorządna i niezależna skupiająca młodzież naszego liceum,
  • współdziałająca z władzami LO i reprezentująca uczniów Liceum na forum szkoły i na zewnątrz,
  • kształtująca umiejętności zespołowego współdziałania,
  • organizująca życie szkoły poprzez angażowanie młodzieży w jej pracę
  • dbająca o dobre imię i honor szkoły, kultywująca i wzbogacająca jej tradycje.

 


Regulamin wyborów do Uczniowskiej Rady Szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu w roku szkolnym 2016/2017

§ 1

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się w dniu 10 października 2016 r. w godzinach od 9.00 – 12.00.

Wybory są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

§ 2

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły oraz każdy członek Rady Pedagogicznej

§ 3

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły z klas I i II,

§ 4

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi dotychczasowy Zarząd SU, Opiekunowie SU

§ 5

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

§ 6

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. W wyniku wyborów zostają wyłonieni Członkowie SU

5.  Spośród Członków SU zostanie wyłoniony Zarząd SU.

§ 7

Zasady Kampanii wyborczej:

- kampania wyborcza trwa przez 2 tygodnie poprzedzające dzień głosowania;

W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:

a) rozdawanie ulotek,

b) wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,

c) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na

godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy,

d) umieszczenie programu wyborczego na stronie szkoły.

- w czasie kampanii nie wolno oczerniać kandydatów, niszczyć lub usuwać plakatów konkurentów; zabrania się przekupywania wyborców,

- dzień przed wyborami obowiązuje zakaz agitacji, tzw. cisza wyborcza,

- jeśli ktoś uważa, że jeden z kandydatów narusza w swej kampanii zasady fair-play albo rozpowszechnia fałszywe informacje, zgłasza ten fakt do komisji wyborczej, która rozstrzyga spór.

§ 8

Sposób głosowania i liczenia głosów;

- w trakcie głosowania w lokalu wyborczym przez cały czas muszą się znajdować członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają na podstawie legitymacji tożsamość zgłaszających się wyborców i wydają im karty do głosowania;

- wyborcy potwierdzają otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborców. Każdemu z nich komisja może wydać tylko jedną kartę do głosowania;

- głosuje się wyłącznie osobiście – nikomu nie można przekazać swojego głosu ani zagłosować za koleżankę lub kolegę.

- po zakończeniu wyborów komisja otwiera urnę (w trakcie głosowania nikomu nie wolno tego robić, pod groźbą unieważnienia wyborów) i przystępuje do obliczania wyników.

- na zakończenie swojej pracy komisja spisuje i ogłasza wyniki wyborów z uwzględnieniem wszystkich danych uzyskanych podczas liczenia głosów.

Terminy związane z wyborami:

16.09.2015 –wychowawcy dostarczają Opiekunom Samorządu nazwiska uczniów chcących kandydować do SU (2 nazwiska z każdej klasy),

19.09.2015 – ogłoszenie listy z nazwiskami kandydatów,

19.09.2015- Ogłoszenie regulaminu i terminów związanych z przebiegiem wyborów,

20.09.2015 –05-10.2015- terminy przesłania programów wyborczych, który zostanie umieszczony na stronie szkoły.  Adresy e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

07.10.2015- koniec kampanii wyborczej– cisza wyborcza

10.10.2015- Dzień wyborów – uczniowie w tym dniu proszeni są o przyjście w stroju galowym

11.10.2015 – ogłoszenie wyników wyborów

12.10.2015- rozpoczęcie pracy nowego Samorządu uczniowskiego

 


 

IMPREZY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Klasa

Rodzaj imprezy

3B

Andrzejki

(30.11. 2016-środa)

3A

Mikołajki

(06.12.2016-wtorek)

2C

Święta Bożego Narodzenia – wigilia

(22.12.2016-czwartek)

1B

Walentynki

(14.02.2017-wtorek)

1C

Dzień Kobiet i Mężczyzn

(08.03.2017-środa)

3C

Tłusty Czwartek  i Zakończenie Karnawału

(23.02.2017-czwartek)

2B

Pierwszy Dzień Wiosny

(21.03.2017-wtorek)

1A

Święta Wielkanocne – dekoracja szkoły

2A

 

Zakończenie klas trzecich

 

 

 

Opiekunowie URS: mgr D. Kruczek, mgr A. Czermińska.

 


Elita liceum na wycieczce w Krakowie

 

 


LO Stary Sacz 2011