Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Organizacja Szkoły Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Istotą programu jest zmiana mentalności społeczeństwa i sposobu myślenia o bezpieczeństwie oraz odpowiedzialność za nie. Dzięki współpracy wielu osób i instytucji można identyfikować problemy, ich przyczyny i szukać wspólnych rozwiązań. Program zakłada w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i poza nią.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiejo-Curie w Starym Sączu w roku 2010/11 ubiegało się o przedłużenie ”Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Po przejściu wszystkich etapów i spełnieniu wymogów formalnych 13 listopada 2013 r. otrzymaliśmy „Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na lata 2013- 2018. Koordynatorem policyjnym projektu jest Pani st.asp. Barbara Leśniak z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, która służy nam wsparciem i pomocą.

 

Celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez:

· diagnozę sytuacji wychowawczej w szkole

· szeroko realizowana działalność edukacyjno- profilaktyczna

· podnoszenie poziomu wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej i samoświadomości uczniów, nauczycieli i rodziców.

· zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

· współpracę z rodzicami.

 

Partnerzy z którymi współpracujemy:


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu

Komenda Policji w Nowym Sączu

Komenda Policji w Starym Sączu

GKRPA w Starym Sączu

OPS w Starym Sączu

Stowarzyszenie Sursum Corda

Parafia św.Elżbiety w Starym Sączu

ZK w Nowym Sączu

Pielęgniarka szkolna

Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej

PCPR w Nowym Sączu.


Obszary działań podejmowanych w ramach projektu ZPB:

 

1.Dbałość i modernizacja infrastruktury wewnątrz i na zewnątrz szkoły.

2.Dbałość o bezpieczeństwo na terenie szkoły poprzez dyżury nauczycieli, stosowanie procedur, kontakty z policją, skrzynkę zaufania, edukację prawną.

3.Informowanie i edukacja prawna i profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez warsztaty, programy, lekcje wychowawcze, prelekcje, wyjazdy.

4.Informowanie i edukowanie rodziców pod kątem bezpieczeństwa poprzez prelekcje i spotkania.


 

Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Istotą programu jest zmiana mentalności społeczeństwa i sposobu myślenia o bezpieczeństwie oraz odpowiedzialność za nie.

Dzięki współpracy wielu osób i instytucji można identyfikować problemy, ich przyczyny i szukać wspólnych rozwiązań.

Program zakłada w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i poza nią.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiejo-Curie w Starym Sączu w roku 2010/ 11 ubiegało się o przedłużenie” Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Po przejściu wszystkich etapów i spełnieniu wymogów formalnych 13 listopada 2013r. otrzymaliśmy „Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na lata 2013- 2018.

Koordynatorem policyjnym projektu jest Pani st.asp. Barbara Leśniak z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, która służy nam wsparciem i pomocą.

 

Celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez:

 • diagnozę sytuacji wychowawczej w szkole

 • szeroko realizowana działalność edukacyjno- profilaktyczna

 • podnoszenie poziomu wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej i samoświadomości uczniów, nauczycieli i rodziców.

 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 • współpracę z rodzicami.

 

Partnerzy z którymi współpracujemy:

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu

 1. Komenda Policji w Nowym Sączu

 2. Komenda Policji w Starym Sączu

 3. GKRPA w Starym Sączu

 4. OPS w Starym Sączu

 5. Stowarzyszenie Sursum Corda

 6. Parafia św.Elżbiety w Starym Sączu

 7. ZK w Nowym Sączu

 8. Pielęgniarka szkolna

 9. Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej

 10. PCPR w Nowym Sączu.

Obszary działań podejmowanych w ramach projektu ZPB:

 

1.Dbałość i modernizacja infrastruktury wewnątrz i na zewnątrz szkoły.

2.Dbałość o bezpieczeństwo na terenie szkoły poprzez dyżury nauczycieli, stosowanie procedur, kontakty z policją, skrzynkę zaufania, edukację prawną.

3.Informowanie i edukacja prawna i profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez warsztaty, programy, lekcje wychowawcze, prelekcje, wyjazdy.

4.Informowanie i edukowanie rodziców pod kątem bezpieczeństwa poprzez prelekcje i spotkania.

 

 


LO Stary Sacz 2011