Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start
Klubu Honorowych Dawców Krwi
14 czerwca 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu powstało Koło PCK pod Honorowym Patronatem Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Ambasadorem koła został pan Andrzej Lis, rekordzista Polski, Europy a wkrótce świata, który oddał prawie 100 litrów krwi. Uroczystego podpisania kontraktu dokonali: dyrektor szkoły pan Krzysztof Szewczyk, prezesi Oddziału Rejonowego pan Andrzej Lis i Dariusz Cieśla, prezes SKHDK pan Robert Jastrzębski i założycielki koła pani Aneta Mamala i Małgorzata Dorula.

-Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego podjęliśmy  konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w naszym liceum -mówi dyrektor szkoły, Krzysztof Szewczyk -jesteśmy dumni mając takie wsparcie Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz ambasadora i rekordzisty w oddawaniu krwi.

-Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi -dodają opiekunki koła -w naszej szkole mamy właśnie taką młodzież, dla której liczy się drugi człowiek. Dysponują potencjałem pomysłów i energią. Jesteśmy przekonane, że nasza młodzieżowa formacja PCK, będzie się rozwijała i odegra bardzo ważną rolę w społeczeństwie.

Cieszy fakt, iż w szkole nie brakuje uczniów, którzy chcą dołączyć do grona Honorowych Krwiodawców. Szkolne koło PCK powstało 14 czerwca. Wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy.

 


LO Stary Sacz 2011