Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Dydaktyka Wolontariat
Wolontariat

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU LO STARY SĄCZ

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

(św. Jan Paweł II)

 

Szkolny Klub Wolontariatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu powstał w 2006 r. Założyła go nauczycielka fizyki pani Małgorzata Kaczor. Klub działa przy Stowarzyszeniu Sursum Corda (łac. „w górę serca”) mającym swoją siedzibę w Nowym Sączu.

Szkolny wolontariat to nieocenione korzyści:

  • uwrażliwia  młodzież na problemy społeczne,
  • uczy realizować potrzeby ludzkie z poszanowaniem drugiego człowieka,
  • pomaga rozwijać i kształtować osobowość, ucząc żyć według uniwersalnych wartości,
  • zachęca swoich członków do rzetelnej nauki, a także pomaga w zdobywaniu wiedzy
    i nowych umiejętności,
  • promuje życie wolne od nałogów i uczy radzić sobie w trudnych sytuacjach rozwija
    w wolontariuszach zmysł estetyki dzięki działalności kulturalnej.

Długofalowym celem wolontariatu jest przygotowanie młodych ludzi – wolontariuszy – do dojrzałego życia w społeczeństwie przez uwrażliwienie ich na potrzeby otoczenia oraz naukę udzielania możliwie najbardziej efektywnego wsparcia. Aktywność wolontariacka uczy młodych ludzi szacunku dla innych, bezinteresownej pomocy, kultywowania wartości służących integralnemu rozwojowi człowieka oraz usprawniających funkcjonowanie całego społeczeństwa. Wolontariat szkolny daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i umiejętności – jednym słowem – do samorozwoju. Zapewnia satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać sens życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym oraz kształtuje odpowiedzialną postawę życiową.

Chętni do pomagania innym mogą pracować w wolontariacie stałym (wolontariusz powinien przepracować dwie godziny tygodniowo w jakiejś instytucji społecznej) lub wolontariacie akcyjnym. Każdego roku we wrześniu rozpoczyna się rekrutacja do Szkolnego Klubu Wolontariatu. Wolontariusze po oddaniu dokumentacji i odbyciu szkolenia z podstaw prawnych wolontariatu otrzymują indeks, w którym odnotowują przepracowane godziny. Pod koniec roku spośród wszystkich wolontariuszy wybierany zostaje Wolontariusz Roku, czyli osoba, która najprężniej działa w klubie. Do grona wolontariuszy może dołączyć każdy uczeń naszej szkoły w dowolnym terminie.

 

Współpraca z instytucjami:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu,
- Zespół Szkół w Starym Sączu,
- Biblioteka w Starym Sączu,
- Biblioteka w Gołkowicach,
- Urząd Gminy w Starym Sączu,
- Świetlica Środowiskowa w Starym Sączu,
- Stowarzyszenie Sursum Corda
- Fundacja Dzień Dobry,
- Straż Pożarna w Piekiełku,
- Towarzystwo Miłośników Starego Sącza,
- Fundacja Sądecka,
- Gminne Schronisko dla Psów w Starym Sączu,
- Sądeckie Hospicjum w Nowym Sączu,
- Domowe Hospicjum Specjalmed w Nowym Sączu,
- Fundacja „ Ja też mam marzenia”
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” ,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Starym Sączu,
- Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Elżbiety w Starym Sączu,
- Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu,

Akcje, organizowane przez wolontariuszy lub takie, w których  wolontariusze biorą udział, to:

- organizacja wigilii dla seniorów,

- akcja charytatywna Serce Sercu,

- akcja charytatywna Szlachetna Paczka,

- Pola Nadziei – zbiórka dla Sądeckiego Hospicjum,

- Góra Grosza,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Starym Sączu i w Nowym Sączu,

- Międzynarodowy Turniej Sokolika w Starym Sączu,

- Bieg i Nording Walking na Miejskiej Górze w Starym Sączu,

- Bieg Nocny św. Kingi w Starym Sączu,

- Bieg Bejorów w Rytrze,

- udział w andrzejkach w szkołach podstawowych w Starym Sączu,

- udział w zabawach karnawałowych w szkołach podstawowych w Starym Sączu,

- kwesty na starosądeckich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych,

- udział w Festynie Rodzinnym Bezpieczne Wakacje w Nowym Sączu,

- udział w zimowiskach i półkoloniach organizowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda,

- organizacja Kampanii Ulicznej w Starym Sączu z okazji Światowego Dnia Wolontariatu,

- organizacja Światowego Dnia Wolontariatu w liceum,

- zbiórka darów dla hospicjum,

- zbiórka zniczy z okazji Wszystkich Świętych „Ocalić od zapomnienia”,

- zbiórka dla Schroniska dla zwierząt w Starym Sączu,

- organizacja Dnia Dobrych Uczynków dla mieszkańców Starego Sącza i dla uczniów liceum,

- pomoc w Orszaku Trzech Króli w Starym Sączu,

- akcje organizowane w Tesco,

- pomoc dla Polaków na Ukrainie,

- zbiórki dla hospicjum,

- zbiórki dla Schroniska dla zwierząt w Starym Sączu,

- akcja Zostań Dyplomowanym Mikołajem,

- zbiórka nakrętek,

- sprzedaż dobroczynnych kartek świątecznych,

 

Wolontariusze mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji biorąc udział
w różnego rodzaju szkoleniach, dotyczących np.  organizacji czasu z najmłodszymi, mediacji, animacji. Dodatkowo biorą udział w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda, w wyjazdach studyjnych do Krakowa, obozach szkoleniowych i  spotkaniach na zakończenie roku szkolnego, podsumowujących pracę
w wolontariacie.

 

Dotychczasowi koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu:

W roku szkolnym 2019/2020: MAŁGORZATA JAWOR, TERESA SZEWCZYK

W roku szkolnym 2018/2019: MAŁGORZATA JAWOR, TERESA SZEWCZYK

W roku szkolnym 2017/2018: MAŁGORZATA JAWOR, TERESA SZEWCZYK

W roku szkolnym 2016/2017: MAŁGORZATA JAWOR, TERESA SZEWCZYK

W roku szkolnym 2015/2016: JOANNA OPYD, MAŁGORZATA JAWOR

W roku szkolnym 2014/2015: JOANNA OPYD, MAŁGORZATA JAWOR

W roku szkolnym 2013/2014: JOANNA OPYD, MAŁGORZATA JAWOR

W roku szkolnym 2012/2013: JOANNA OPYD, ANNA PAWŁOWSKA, URSZULA WALIGÓRA

W roku szkolnym 2011/2012: JOANNA OPYD, ANNA PAWŁOWSKA, URSZULA WALIGÓRA

W roku szkolnym 2010/2011: MAŁGORZATA KACZOR, JOANNA OPYD

W roku szkolnym 2009/2010: MAŁGORZATA KACZOR, JOANNA OPYD

W roku szkolnym 2008/2009: MAŁGORZATA KACZOR

W roku szkolnym 2007/2008: MAŁGORZATA KACZOR, MAŁGORZATA DORULA

W roku szkolnym 2006/2007: MAŁGORZATA KACZOR, MAŁGORZATA DORULA

TYTUŁY MŁODEGO WOLONTARIUSZA ROKU W KONKURSACH
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO OTRZYMAŁY:

WOLONTARIUSZ ROKU 2018/2019: EWELINA OPYD

WOLONTARIUSZ ROKU 2017/2018: JULIA BOCHEŃSKA

WOLONTARIUSZ ROKU 2016/2017: DOMINIKA OSTRÓWKA

WOLONTARIUSZ ROKU 2015/2016: JOANNA FLORIAN

WOLONTARIUSZ ROKU 2014/2015: KATARZYNA PLATA

WOLONTARIUSZ ROKU 2013/2014 : PATRYCJA MARCZYK

Tytuły Wolontariusza Roku Stowarzyszenia Sursum Corda uzyskali:

W roku szkolnym 2018/2019: EWELINA OPYD

W roku szkolnym 2017/2018: JULIA BOCHEŃSKA, EWELINA OPYD, ANNA DUDCZAK, PAULINA SUFLITA

W roku szkolnym 2016/2017: GRZEGORZ GARWOL

W roku szkolnym 2015/2016: ADAM WYROSTEK

W roku szkolnym 2014/2015: KATARZYNA PLATA, BARBARA KAŁUZIŃSKA, JOANNA FLORIAN

W roku szkolnym 2013/2014: BARBARA KAŁUZIŃSKA, KATARZYNA PLATA.

W roku szkolnym 2012/2013: PAULINA KONIECZNY, KAMILA RAMS, ANNA WÓJCIK.

W roku szkolnym 2011/2012: PATRYCJA MARCZYK, MONIKA PUSTUŁKA.

W roku szkolnym 2010/2011: PATRYCJA MARCZYK

W roku szkolnym 2009/2010: MONIKA PUSTUŁKA, EWELINA OWSIANKA.

Inne wyróżnienia i nagrody:

Rok szkolny 2017/2018

Wyróżnienia dla wolontariuszek przyznane przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Dyplomy uznania za całokształt pracy otrzymały uczennice:  Kurowska Kinga i Sylwia Nowak, natomiast dyplomy uznania otrzymała grupa wolontariuszek, które najbardziej zaangażowały się w organizację zbiórki na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Żmiącej. Były to Natalia Krzak, Natalia Zasadni, Dominika Słowik i Kinga Drożdż.

Rok szkolny 2016/2017

Nagrody dla wolontariuszek biorących udział w konkursie na plakat „Warto pomagać”, którego organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu. Plakaty wykonały: Angelika Cebula, Klaudia Bieniek, Aleksandra Majewska, Natalia Zasadni, Dominika Słowik, Katarzyna Dąbrowska, Justyna Koral, Agnieszka Suchonek, Kinga Drożdż, Maria Pulit.

Rok szkolny 2015/2016

1. Wyróżnienia dla JOANNY FLORIAN i KATARZYNY PLATY w konkursie Społecznik – Wolontariusz Roku 2015, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu przy wsparciu Rady Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza pod patronatem Gazety Krakowskiej.

2. Wigilia dla seniorów – „Ten szczególny dzień” zajęła 4 miejsce w projekcie „Działam, bo lubię!” realizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu.

3. Inicjatywa wolontariuszy z LO pod hasłem: „Starosądecka opowieść wigilijna”  zajęła 3 miejsce  w drugiej edycji  projektu „Działam, bo lubię!” realizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu.

 

Rok szkolny 2014/2015

VI miejsce i wyróżnienie w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” mającego na celu  nagrodzenie  najprężniej działających wolontariuszy
w całym województwie małopolskim. Sukces tym większy, że nie obowiązuje tutaj przedział wiekowy, nasze wolontariuszki rywalizowały więc z gimnazjalistami, studentami, ludźmi pracującymi oraz emerytami. Wyróżnione uczennice to: KATARZYNA PLATA, BARBARA KAŁUZIŃSKA, JOANNA FLORIAN.

 

Rok szkolny 2013/2014

1. Wyróżnienie w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w kategorii NAJLEPSZA INICJATYWA ROKU dla wigilii dla osób samotnych i starszych z terenu gminy Stary Sącz organizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu.

2. PATRYCJA MARCZYK została  laureatką plebiscytu Społecznik – Wolontariusz Roku 2013, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu przy wsparciu Rady Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza pod patronatem Gazety Krakowskiej.

 

Z archiwum Szkolnego Klubu Wolontariatu:

Rok szkolny 2018/ 2019

 

I Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Miejskiej Góry w Starym Sączu.

Julia Bocheńska – Wolontariuszem Roku 2017.

„Ocalić od zapomnienia” – Dzień Wszystkich Świętych – zbiórka zniczy.

Kwesta na starosądeckich cmentarzach.

Podziękowania dla wolontariuszek za pomoc w I Biegu i Marszu Nordic Walking o Puchar Miejskiej Góry w Starym Sączu.

Międzypokoleniowy Koncert Patriotyczny w Gołkowicach

Szlachetna Paczka.

Wigilia dla seniorów.

Akcja Serce Sercu.

Pomoc dla Polaków na Ukrainie.

ABC wolontariatu – szkolenie dla wolontariuszy.

Szkolenie w schronisku dla zwierząt w Starym Sączu.

Projekt „Małe, WIELKIE marzenia” – urodziny dla Dawidka.

Andrzejki dla Kasi – zbiórka charytatywna dla uczennicy naszego liceum.

Akcja w Tesco „Decydujesz, pomagamy”.

Zbiórka dla Moniki w Tesco w Łącku.

Akcja Zostań Dyplomowanym Mikołajem.

Światowy Dzień Wolontariusza w Starym Sączu.

WOLONTARIAT - JESTEM ZA! – spotkanie motywacyjne z Angeliką Chrapkiewicz-Gądek.

„Wolontariat – jestem za” – projekt.

Warsztaty wolontariuszy w ramach projektu „Wolontariat – jestem za”.

Międzynarodowy Turniej Sokolika w Starym Sączu.

Pola Nadziei 2019 w Starym Sączu.

III Bieg Nocny św. Kingi w Starym Sączu.

Bieg charytatywny dla Dawidka w Miasteczku Galicyjskim.

Seniorzy Jutra – warsztaty wielkanocne w Gołkowicach w ramach projektu: „Wolontariat – jestem za”.

Festyn Rodzinny „Bezpieczne wakacje 2019” w Nowym Sączu.

 

Rok szkolny 2017/ 2018

 

Występ dla seniorów – „Święci nie przemijają”.

ABC wolontariatu – szkolenie wolontariuszy.

Bieg Bejorów w Rytrze.

Dominika Ostrówka Wolontariuszką Roku.

Integracja wolontariuszy w Starym Sączu.

Światowy Dzień Wolontariatu w szkole.

Światowy Dzień Wolontariatu w Nowym Sączu.

Wigilia seniorów.

Zabawa andrzejkowa w SP 1 w Starym Sączu.

Akcja w Tesco „Decydujesz, pomagamy”.

Docenieni wolontariusze przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Zbiórka dla Polaków na Ukrainie

Akcja „Serce  Sercu”.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Nowym Sączu.

Zabawa karnawałowa w SP 1 w Starym Sączu.

Urodziny na lekarstwo dla Alicji ze Świniarska.

Urodziny na lekarstwo dla Gabrysi z Piwnicznej.

Wolontariusze na zimowisku.

Góra Grosza.

Good Deeds Day w Starym Sączu.

Pola Nadziei w Starym Sączu.

Zbiórka charytatywna dla Kingi Mróz.

Zbiórka charytatywna dla Marcina Durlaka.

Szkolenie wolontariuszek w Schronisku dla Psów w Starym Sączu.

Dzień Dziecka na Placu Targowym w Starym Sączu.

II Małopolski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych.

Zbiórka do puszek pod kościołami Stowarzyszenia Orion.

Wolontariuszki na Turnieju Sokolika w Starym Sączu.

II Bieg Nocny św. Kingi w Starym Sączu.

Decydujesz, pomagamy – akcja w Tesco w Nowym Sączu.

Dzień Rodziny w SP 2 w Starym Sączu.

Inauguracja bezpiecznych wakacji – Festyn Rodzinny w Nowym Sączu.

Podsumowanie roku pracy w wolontariacie przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu.

Dzień dziecka w przedszkolu.

Międzypokoleniowy grill przy Ołtarzu Papieskim.

Rok szkolny 2016/2017

Zbiórka w Tesco w Piwnicznej.

Bieg Bejorów w Rytrze.

„Być Polakiem w każdym wieku” – plenerowa impreza patriotyczna na Starosądeckich Stawach.

Urodziny na lekarstwo w liceum.

Gra uliczna w Nowym Sączu.

Kampania Uliczna  w Starym Sączu „Wolontariat – jestem za!"

Światowy Dzień Wolontariatu w LO

Akcja „Serce Sercu” w Carrefourze w Nowym Sączu.

Pomoc dla Ukrainy.

Wigilia dla seniorów.

Gry i zabawy animacyjne dla dzieci i dorosłych - szkolenie dla wolontariuszy.

Wolontariusze na zabawie andrzejkowej w SP 1 w Starym Sączu.

Światowy Dzień Wolontariatu w Nowym Sączu.

Sprzedaż kartek świątecznych dobroczynnych.

Zbiórka nakrętek „Odkręć się na dobro”.

Życzenia i stroiki świąteczne dla seniorów z projektu „Seniorzy na +”.

Góra Grosza.

Akcja Zostań Dyplomowanym Mikołajem.

Wolontariusze na zabawie choinkowej w SP 1 w Starym Sączu.

Wolontariusze na półzimowisku.

Dzień Dobrych Uczynków w Starym Sączu.

Dzień Dobrych Uczynków w LO.

KONKURS - PLAKAT „Warto pomagać”.

Zbiórka do puszek pod kościołami Stowarzyszenia Orion.

Pomoc wolontariuszy podczas Zjazdu Sądeczan w Starym Sączu.

Akcje w Tesco „Decydujesz, pomagamy”.

Wolontariusze w domu dziecka w ramach programu „Razem dla wspólnego dobra”.

Warsztaty „Akcja Animacja!” dla wolontariuszy.

Pola Nadziei w Starym Sączu.

I Nocny Bieg Świętej Kingi w Starym Sączu.

Dzień dziecka w przedszkolu.

VII Międzynarodowy Turniej Sokolika w Starym Sączu.

Festyn Rodzinny na starosądeckich błoniach.

Wycieczka wolontariuszy do Doliny Kościeliskiej.

Festyn Rodzinny Bezpieczne wakacje 2017 w Nowym Sączu.

 

Rok szkolny 2015/2016

Pracowite wakacje wolontariuszek – udział w półkoloniach Sursum Corda.

Udział w konkursie „Projekt młodzieżowy – wigilia dla seniorów” , w ramach projektu "Działam, bo lubię".

Wolontariuszki na finale Orlika 2015 w Łącku.

Wkręć i pomagaj – zbiórka nakrętek.

Zbieramy fanty na loterię.

Spotkanie wolontariuszy w ramach projektu „Działam, bo lubię!”

Kwesta na starosądeckich cmentarzach.

Zbiórka charytatywna dla rodaków na Ukrainie.

Wigilia dla seniorów – „Ten szczególny dzień” zajęła 4 miejsce w projekcie „Działam, bo lubię!”

Nominacje na wolontariuszki roku 2015 dla Joanny Florian i Katarzyny Platy organizowanego przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota.

Obchody Światowego Dnia Wolontariatu w Nowym Sączu.

Wyróżnienia Społecznik – Wolontariusz Roku 2015 dla Joanny Florian i Katarzyny Platy.

Dzień Wolontariatu w liceum.

Pomoc wolontariuszy w andrzejkach w SP 1 w Starym Sączu.

Wycieczka wolontariuszy do Krakowa w ramach projektu „Młodzi w kulturze”.

Gra uliczna „Sądeckie NGO” w Nowym Sączu.

Zbiórka pieniędzy podczas Koncertu Noworocznego w Starym Sączu.

Góra Grosza.

Wigilia dla seniorów.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Starym Sączu.

Zbiórka do puszek pod kościołami Stowarzyszenia Orion.

Starosądecka opowieść wigilijna – 3 miejsce w projekcie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Spotkanie wolontariuszy w Feleczynie.

Międzynarodowy Turniej Sokolika w Starym Sączu.

Tytuł Wolontariuszki Roku dla Joanny Florian.

Obóz integracyjno-szkoleniowy dla wolontariuszy w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu „Działam, bo lubię!”

Projekt Tesco „Urodziny na lekarstwo” – akcja w Tesco w Łącku.

Pola Nadziei w Starym Sączu.

 

Rok szkolny 2014/2015

Zbiórka nakrętek.

Projekt Zawodowy Ogólniak realizowany przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Wigilia dla osób starszych i samotnych.

Wigilia dla wolontariuszy.

Zbiórka pieniędzy na Koncercie Noworocznym w gimnazjum w Starym Sączu.

Światowy Dzień Wolontariatu w liceum.

Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu”.

Andrzejki w SP 1 w Starym Sączu.

Wyjazd wolontariuszy do Krakowa w ramach projektu Sursum Corda „Z kulturą za pan brat”.

Akcja „Serce Sercu” w Biedronce.

Udział wolontariuszy w konkursie literackim „Serce Sercu – oczyma wolontariusza”.

Pola Nadziei w Starym Sączu.

Międzynarodowy Turniej Sokolika.

Nagroda w Konkursie Starosty dla Katarzyny Platy.

Wolontariuszki Roku.

Poszukiwanie Pierścienia św. Kingi w Starym Sączu.

Licealiści w projekcie „Działam, bo lubię!”

Wycieczka wolontariuszy nad Morskie Oko.

Obóz integracyjno-szkoleniowy dla wolontariuszy w ramach projektu: „Działam, bo lubię!”

Rok szkolny 2013/2014

Nagrody dla wolontariuszy.

Wolontariusze w Feleczynie.

Ogromny sukces Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Wolontariusze w szkole podstawowej.

Góra Grosza.

Podziękowania.

Wolontariuszka Roku.

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych.

Patrycja Marczyk wolontariuszką roku.

Szkolenie w Piwnicznej.

Światowy Dzień Wolontariatu.

Ogólnopolski konkurs „Barwy Wolontariatu”.

Szkolenie „Podstawy mediacji”.

Rok szkolny 2012/2013

Plenerowo – integracyjne spotkanie wolontariuszy.

Zbiórka pieniężna.

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych.

Pomóż świętemu Mikołajowi.

Dyplomowani Mikołaje.

Loteria.

Szkolenie wolontariuszy.

Rok szkolny 2011/2012

Plenerowe spotkanie wolontariuszy.

Spotkanie noworoczne dla wolontariuszy.

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych.

Świąteczna loteria.

Rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Światowy Dzień Wolontariatu.

Warsztaty dla wolontariuszy w Lipinkach.

 

Rok szkolny 2010/2011

Wycieczka wolontariuszy do Krakowa.

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych.

Spotkanie wigilijne dla wolontariuszy.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu w Starym Sączu.

 

Rok szkolny 2009/2010

Bezpieczne wakacje.

Pomagamy innym – loteria fantowa.

Kiermasz kartek świątecznych.

Góra Grosza.

 

 

Dwa pokolenia, jedna tradycja – wigilia.

We współczesnym społeczeństwie widać wyraźny podział międzypokoleniowy. Młodzi ludzie są aktywni na wielu płaszczyznach w życiu realnym, ale też wirtualnym. Korzystają z wielu udogodnień technicznych
i  często nie  zauważają, że obok nich toczy się  trudne, ale niosące wiele wartości, życie ludzi starszych. Wśród nich są  często osoby samotne, które potrzebują towarzystwa i kontaktu z drugim człowiekiem. Seniorzy posiadają olbrzymie doświadczenie życiowe, które mogą przekazać młodym ludziom. Taką wartością są tradycje wigilijne, coś czego nie znajdziemy w podręcznikach szkolnych.

Wspólne spędzanie czasu ludzi młodych i seniorów niesie wiele korzyści, ponieważ młodzi wolontariusze uczą się życia. Z drugiej strony kontakty
z młodymi aktywizują seniorów do wyjścia z domu. Dla młodzieży jest to kształtowanie postaw altruistycznych, poznanie problemów „ jesieni życia” oraz zdobycie cennej wiedzy i doświadczeń.

W roku 2019 już po raz dziesiąty została zorganizowana wigilia dla seniorów. W realizację tego ogromnego przedsięwzięcia włączają się młodzi ludzie ze Szkolnych Klubów Wolontariatu, działających w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks.prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Głównym celem spotkań jest łączenie pokoleń: seniorów i młodzieży. Adresatami inicjatywy są seniorzy z terenu Gminy Stary Sącz, którzy co roku bardzo chętnie biorą udział w wigilii. Wśród zaproszonych gości są seniorzy ze Starego Sącza, z Barcic, Gołkowic, Przysietnicy, Moszczenicy, Cyganowic.

A oto wspomnienia naszych wigilijnych spotkań:

 

ROK 2010

22 grudnia 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie  odbyło się pierwsze spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych
z terenu Starego Sącza. Zorganizowane ono zostało przez koła wolontariatu działające w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych.

Pomysłodawcą spotkania była pani Małgorzata Kaczor, która podzieliła się pomysłem z panią Joanną Opyd. Swoją pomoc zadeklarowała również pani Aneta Ząbek. Zaprosiły one do współpracy panie: Angelikę Dudę i Annę Pasiut wraz z wolontariuszami ze Szkolnego Koła Wolontariatu  z Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych.

Organizatorzy postawili sobie trudne zadanie. Najpierw należało znaleźć osoby, które można by było na takie spotkanie zaprosić. Dzięki księdzu Henrykowi Homoncikowi i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej takie osoby znalazły się bardzo szybko. Goście już byli, należało więc pomyśleć
o poczęstunku. Organizatorom zamarzył się wigilijny posiłek, czyli barszcz
z uszkami, ryba, kapusta z grochem i oczywiście kompot z suszu. Niby mało, ale dla ponad 70 osób było to nie lada wyzwanie, należało znaleźć sponsorów takiego spotkania, żeby w ogóle myśleć o jego organizacji. I oczywiście niezawodna młodzież oraz pracownicy naszej szkoły, którzy wspomogli organizację wrzucając pieniądze do puszki Każdy z gości dostał imienne zaproszenie z zapewnieniem o możliwości transportu.

W dniu 22 grudnia o godz. 15.00 wszyscy zgromadziliśmy się przy wigilijnym stole. Nasze spotkanie zaszczycili również dyrektorzy szkół, których koła wolontariatu organizowały spotkanie. Tradycyjnie na początek
ks. H. Homoncik odczytał fragment Pisma św. mówiący o narodzinach Chrystusa, potem część artystyczną dotyczącą Świąt Bożego Narodzenia zaprezentowały uczennice liceum. Następnie przyszedł czas na życzenia, po których zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Najpierw kolędy śpiewała młodzież, potem do kolędowania przyłączyli się wszyscy. Na zakończenie każdy z gości otrzymał świąteczny upominek. Podziękowaniom nie było końca. Wzruszeni byli goście, wzruszeni byliśmy my sami, mając świadomość, że tak prostym gestem dostarczyliśmy tak wiele radości. Wszystkim sponsorom, jak również pani Małgorzacie Doruli - dziękujemy za pomoc!!! Szczególne podziękowania należą się najbardziej zaangażowanym w akcję wolontariuszom, którzy do końca byli obecni na wyznaczonym stanowisku.

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Małgorzata Kaczor, Joanna Opyd, Angelika Duda, Anna Pasiut.

 

ROK 2011

W czwartek 22 grudnia  odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez koła wolontariatu działające w LO i ZSP. Już po raz drugi gościliśmy przy świątecznym stole osoby samotne, starsze z terenu gminy Starego Sącza. Jest to  kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej przez koordynatora wolontariatu Liceum Ogólnokształcącego panią Małgorzatę Kaczor.

Młodzi wolontariusze zawsze bardzo chętnie włączają się w przygotowania, a nad organizacją w tym roku czuwały panie: J. Opyd, U. Waligóra
i A. Pawłowska, które podobnie jak rok temu zaprosiły do współpracy wolontariuszy i ich opiekunów (panią A. Dudę i siostrę Małgorzatę) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Spotkanie tradycyjnie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie. Uświetnili je dyrektorzy Liceum panowie K. Szewczyk
i A. Sojka, pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych M. Konstanty, burmistrz Starego Sącza pan J. Lelek oraz ksiądz P. Gruszka. Po powitaniu
i krótkim programie artystycznym przygotowanym przez uczniów Liceum, składniom życzeń nie było końca. Goście dziękowali za kolejne spotkanie przygotowane przez młodzież, mówili o ważności takich momentów i wyrażali nadzieję na spędzenie miłych chwil w tym samym miejscu za rok. Po tradycyjnej kolacji wigilijnej, na której nie mogło zabraknąć barszczu z uszkami, ryby
i kapusty, przystąpiono do wspólnego kolędowania. Na zakończenie każda
z osób zaproszonych została obdarowana podarunkiem.

Goście mieli również możliwość odwiedzenia "Galerii wspomnień". Był to kolejny powód do wzruszeń, gdyż na zdjęciach można było znaleźć siebie lub kogoś  bliskiego. Wrażliwość na los innych, wielkie serca młodzieży
i koordynatorów kół wolontariatu nie wystarczyłyby jednak do zorganizowania tak wielkiego przedsięwzięcia, dlatego też wystosowaliśmy apel z prośbą o pomoc.  Do pomocy włączyły się również panie A. Ząbek i M. Dorula. Wszystkim zaangażowanym  osobom jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Joanna Opyd, Angelika Duda, siostra Małgorzata Dyrek, Anna Pawłowska, Urszula Waligóra.

 

ROK 2012

Po raz trzeci członkowie Szkolnych Klubów Wolontariatu działających w LO i ZSP w Starym Sączu zorganizowali wigilię dla osób samotnych i starszych
z terenu gminy Starego Sącza. Odbyła się ona w budynku liceum wieczorem 
20 grudnia 2012 roku.  Nad organizacją czuwały panie: mgr J. Opyd
i mgr A. Pawłowska, które podobnie jak rok temu zaprosiły do współpracy panią mgr A. Dudę i siostrę Małgorzatę wraz z wolontariuszami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Organizatorzy zadbali o to, aby wigilia odbyła się w rodzinnej atmosferze. Tradycyjnie biorący udział w wydarzeniu,  połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. Po wieczerzy wigilijnej nastąpił czas na wspólne śpiewanie kolęd. Każdy z zaproszonych gości został również obdarowany podarunkiem. Spotkanie uświetnili: v-ce dyrektor LO, pan mgr A. Sojka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, pani mgr M. Konstanty, zastępca burmistrza Starego Sącza, pan inż. Kazimierz Gizicki oraz ksiądz mgr M. Tabor.

Spotkania te stały się już tradycją. Wiemy, że zapraszane osoby czekają
z niecierpliwością na ten jeden dzień w roku, kiedy mogą się wspólnie spotkać, pobyć w towarzystwie ludzi młodych, pośpiewać kolędy. To moment, w którym mogą na chwilę zapomnieć o codziennych smutkach, dolegliwościach
i obecnym braku wrażliwości na ludzi samotnych starszych (na to ostatnie bardzo często zwracają nam uwagę podczas wigilijnych rozmów).

Wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji tego spotkania serdecznie dziękujemy.

 

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Joanna Opyd, Angelika Duda, siostra Małgorzata Dyrek, Anna Pawłowska.

 

ROK 2013

Tradycją już stały się spotkania wigilijne z osobami starszymi i samotnymi organizowane  w starosądeckim liceum. Przygotowywane są one przez dwa kluby wolontariatu działające  w Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Jest to przedsięwzięcie ogromnych rozmiarów, gdyż na liście gości widnieje ponad 100 nazwisk osób z terenu gminy Stary Sącz.

Wielkie serca i zapał wolontariuszy nie wystarczą, dlatego potrzebni są ludzie dobrej woli chętni wesprzeć tę akcję. Nie muszę dodawać, że gdyby nie oni, to ta piękna inicjatywa, zapoczątkowana cztery lata temu przez ówczesnego koordynatora klubu wolontariatu w LO panią Małgorzatę Kaczor, nie mogłaby być nadal realizowana.

Spotkanie rozpoczynamy od modlitwy (prowadzonej w tym roku przez księdza Marka Tabora), wspólnych życzeń i krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez młodzież liceum ogólnokształcącego. Po tradycyjnej kolacji, na której nie może zabraknąć barszczu z uszkami, ryby, kapusty
i kompotu z suszonych owoców, przystępujemy do wspólnego kolędowania. Na zakończenie każdy z gości otrzymuje drobny upominek. Wiemy, że zapraszane osoby czekają z niecierpliwością na ten jeden dzień w roku, kiedy mogą się wspólnie spotkać, na chwilę zapomnieć o codziennych smutkach, dolegliwościach, pobyć w towarzystwie ludzi młodych, pośpiewać kolędy. Goście są zaskoczeni życzliwością i otwartością młodzieży, podkreślają, że niezbyt często spotykają się z taką postawą  w czasach, w których przeważa brak wrażliwości na ludzi samotnych i starszych. Wzruszeni są goście, wzruszeni jesteśmy my, że tak prostym gestem dostarczamy tak wiele radości.

Gorące podziękowania kierujemy w stronę wolontariuszy zaangażowanych
w przygotowanie spotkania. Pragniemy również podziękować młodzieży z grupy teatralnej działającej w liceum i pani Małgorzacie Stelmach, która czuwała nad przygotowaniem części artystycznej.

 

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Joanna Opyd, Angelika Duda, Małgorzata Jawor.

 

ROK 2014

Można powiedzieć, że tradycją już stały się spotkania wigilijne z seniorami
z terenu gminy Stary Sącz organizowane w starosądeckim liceum (w tym roku szkolnym spotkaliśmy się już po raz piąty). Całość organizowana jest przez dwa kluby wolontariatu działające w Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Pierwszym klubem kierują panie Joanna Opyd oraz Małgorzata Jawor, drugim siostra  Marta Chruślicka oraz pani Angelika Duda.  Przedsięwzięcie jest ogromnych rozmiarów, gdyż na liście gości widnieje 129 nazwisk.

Wielkie serca i zapał wolontariuszy nie wystarczą, dlatego potrzebni są ludzie dobrej woli chętni wesprzeć tę akcję. Gdyby nie oni, to ta piękna inicjatywa, zapoczątkowana pięć lat  temu przez ówczesnego koordynatora klubu wolontariatu w LO panią Małgorzatę Kaczor, nie mogłaby być nadal realizowana.

Przygotowania rozpoczynamy  już  na początku listopada, kiedy to  aktualizujemy  listy gości, rozpoczynamy poszukiwania sponsorów i … roznosimy zaproszenia. Wolontariusze osobiście pukają od drzwi do drzwi, jeśli jest taka potrzeba oferujemy również transport.

W tym roku nasze spotkanie zaszczycili swoją obecnością burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek, dyrektorzy ZSP pani Małgorzata Konstanty i pan Adam Szewczyk, dyrektor gimnazjum w Starym Sączu pan Stanisław Majca, dyrektorzy LO panowie Krzysztof Szewczyk i Andrzej Sojka oraz proboszcz parafii pw. św. Elżbiety ksiądz Marek Tabor. Po przemówieniach, przystąpiono do tradycyjnej kolacji, na której nie mogło  zabraknąć barszczu z uszkami, ryby i kapusty. Nie chcąc, aby dania stygły do wspólnych życzeń przystąpiliśmy dopiero po wieczerzy. Życzeniom nie było końca, dało się wówczas często słyszeć słowa: Dziękujemy za zaproszenie, życzymy dużo zdrowia i tego abyśmy się spotkali za rok. Po tej części przyszła kolej na deser w postaci słodkości. Potem zaczęło się wspólne kolędowanie, głosy wolontariuszy mieszały się z głosami gości (wolontariuszki stwierdziły, że zaśpiewały wszystkie kolędy, jakie znały). Weterani spotkań przynieśli ze sobą teksty kolęd, dzięki czemu można było śpiewać wszystkie zwrotki. Na zakończenie każdy z gości otrzymał  drobny upominek.

Goście byli zachwyceni  życzliwością i otwartością młodzieży, podkreśli, że niezbyt często spotykają się z taką postawą w czasach, w których przeważa brak wrażliwości na ludzi samotnych i starszych. Na dowód cytujemy wpisy  gości do kroniki:

›  „Serdeczne podziękowanie dla kochanej młodzieży za pamięć o starszych”.

›  „Bóg zapłać, za miły wieczór przed Bożym Narodzeniem – będziemy długo, długo wspominać”.

›  „Serdeczne podziękowanie za wspaniałe przyjęcie dla nas staruszków”.

›  „Bóg zapłać, za miłe spotkanie”.

›  „Dziękuję za pamięć”.

›  „Szczęść Boże i Bóg zapłać za miłą  gościnę”.

›  „Super inicjatywa, trzymajcie tak dalej”.

Wzruszeni byli goście, wzruszeni byliśmy my, że tak prostym gestem dostarczamy tak wiele radości. Organizacja tego spotkania nie byłaby możliwa bez pomocy ofiarodawców, którym bardzo dziękujemy za wsparcie. W zebraniu środków pomogli okoliczni sponsorzy:

Kierujemy gorące podziękowania w stronę sponsorów i  w stronę wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie spotkania.

 

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Joanna Opyd, Angelika Duda, siostra Marta Chruślicka, Małgorzata Jawor.

 

ROK 2015

Mury liceum już po raz szósty  stały się miejscem spotkania seniorów 
z gminy Stary Sącz.  W poniedziałek 21 grudnia zaproszeni goście oraz wolontariusze z LO i ZSP zasiedli przy wigilijnym stole. Tegoroczne spotkanie było zwieńczeniem projektu  realizowanego   w ramach Programu Funduszu Inicjatyw  Obywatelskich „Działam,  bo lubię”, w którym brało udział
7 wolontariuszek ze starosądeckiego ogólniaka. Projekt miał  na celu rozwój kompetencji obywatelskich i wzrost zaangażowania w działalność na rzecz społeczności lokalnych młodzieży w wieku 16 - 24 lat z subregionu sądeckiego
i trwał od maja do grudnia br. To wolontariuszki wymyśliły konwencję, w której odbywało się spotkanie. Miało być „jak dawniej”, dlatego na choince zawisły pierniki i suszone jabłka, pomarańcze i cytryny,  a na stołach zagościła jedlina, siano i owoce. O godzinie 16.00 rozpoczęliśmy wigilię  przeczytaniem fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, modlitwą i życzeniami  złożonymi przez proboszcza parafii pw. św. Elżbiety księdza Marka Tabora. Pragniemy serdecznie podziękować księdzu proboszczowi, który wiedząc jak ważna jest dla nas Jego obecność,  nie wahał się opuścić na kilka minut konfesjonału i przybiec po sąsiedzku, żeby towarzyszyć nam choć na początku. Potem były przemówienia i wspólne  składanie życzeń.

W tym roku swoją obecnością spotkanie zaszczycili: burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek, wiceburmistrz pan Kazimierz Gizicki,  prezes Stowarzyszenia Sursum Corda pan Marcin Kałużny, dyrekcja Gimnazjum im. J.Słowackiego w Starym Sączu pan Stanisław Majca i pani Wioletta Nowak, dyrekcja  ZSP pan Grzegorz Skalski i pani Angelika Duda, dyrekcja LO  pan Krzysztof Szewczyk i pani Jolanta Hejmej oraz wymieniany już wyżej ksiądz Marek Tabor.

Na stołach nie mogło zabraknąć tradycyjnych potraw oraz drobnych piernikowych upominków, które zostały przygotowane przez uczniów z ZSP. Całości przygrywała ludowa kapela również z ZSP.

Gorące podziękowania kierujemy w stronę sponsorów, szczególnie  burmistrza Starego Sącza pana  Jacka Lelka, bez którego pomocy trudno by było zorganizować tegoroczne spotkanie. Dziękujemy również wolontariuszom zaangażowanym w przygotowanie całości wigilii dla seniorów.

 

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Joanna Opyd, Angelika Duda, Małgorzata Jawor, Dominika Olech.

 

ROK 2016

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu odbyła się wigilia dla seniorów zorganizowana przez Szkolne Kluby Wolontariatu, działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu. Wigilia odbyła się również dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda, które koordynuje działania w ramach projektu „Działam, bo Lubię”. Wolontariuszki uczestniczyły w II edycji projektu "Działam, bo lubię!", który jest  inicjatywą Stowarzyszenia Sursum Corda.

W wigilii dla seniorów wzięło udział ok. 100 osób, a wśród nich: proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Elżbiety ksiądz Marek Tabor,   Burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek,  Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Ewa Zielińska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pan Grzegorz Skalski oraz zastępca dyrektora pani Angelika Duda, Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda pan Marcin Kałużny, Dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu pan Stanisław Majca wraz z zastępcą panią Wiolettą Nowak i oczywiście dyrektor LO w Starym Sączu pan Krzysztof Szewczyk oraz zastępca dyrektora pani Jolanta Hejmej.  Po oficjalnym rozpoczęciu ks. proboszcz poprowadził modlitwę,
a następnie wszyscy składali sobie życzenia łamiąc się symbolicznie opłatkiem. Po posiłku  wigilijnym wspólnie z zespołem młodzieżowym z Kościoła Kolejowego w Nowym Sączu seniorzy śpiewali popularne kolędy. Na koniec wolontariusze wręczyli obecnym seniorom drobne upominki. Wspaniała atmosfera , która towarzyszyła temu spotkaniu na pewno na długo  pozostanie w pamięci wszystkich.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za ogromny dar serca. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby te święta były niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a Nowy Rok 2017 niech będzie dla Was czasem spokoju, spełnienia wszystkich marzeń oraz optymizmu i satysfakcji.

 

 

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Angelika Duda, Małgorzata Jawor, Dominika Olech, Justyna Sowińska, Teresa Szewczyk.

 

ROK 2017

20 grudnia 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, już po raz ósmy  odbyła się wigilia dla seniorów zorganizowana przez Szkolne Kluby Wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
W uroczystości wzięło udział 70 seniorów ze Starego Sącza i okolic.
W świątecznej scenerii,  goście mogli obejrzeć  zdjęcia z poprzednich lat. Specjalnie na tę okazję młodzież  liceum przygotowała jasełka pod tytułem
„Z narodzeniem Jezusa było tak …”. Krótka inscenizacja przedstawiająca tradycyjne scenki z jasełek, takie jak pokłon Trzech Króli, pasterzy, została wzbogacona o przykłady z życia współczesnego, polskie kolędy i przeniesiona
w realia starosądeckie.  „Współcześnie Betlejem znajdziemy tam, gdzie nikt się nie spodziewa – powiedział narrator – w domu, w szkole, w drugim człowieku. Wszędzie rodzi się Chrystus. Tylko czy my Go zauważamy?” Zatem do szopki przybyli również uczniowie, babcia z wnuczkiem, a także rodzic i nauczyciel, aby powierzyć swoje problemy nowonarodzonemu Jezusowi. Po wspólnym kolędowaniu seniorzy mieli okazję połamać się opłatkiem oraz zjeść świąteczny posiłek. Wolontariusze starali się, aby ten czas upłynął w atmosferze miłości
i wzajemnej życzliwości.  Dzięki obecności zespołu muzycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych , który uświetnił ten wigilijny wieczór, kolędowaniu nie było końca.   W uroczystości brali udział zaproszeni goście:  Burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek,  proboszcz parafii Świętej Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu ksiądz Marek Tabor, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Nowosądeckiego pan Artur Rola, Wiceprezes Stowarzyszenia  Sursum Corda pani Halina Rams oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Wioletta Nowak.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy. Czas spotkania upłynął niestety bardzo szybko. Na zakończenie wszyscy żegnali się słowami: „Do zobaczenia za rok.” Seniorzy otrzymali  na pożegnanie okolicznościowe kartki świąteczne, kalendarze oraz drobne upominki.

 

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Angelika Duda, Dominika Olech, Małgorzata Jawor, Teresa Szewczyk, Justyna Sowińska

ROK 2018

Już po raz dziewiąty 19 grudnia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, odbyła się wigilia dla seniorów zorganizowana przez Szkolne Kluby Wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. W uroczystości wzięło udział ok. 100 zaproszonych gości. W świątecznej scenerii,  seniorzy mieli okazję połamać się opłatkiem oraz zjeść wigilijny  posiłek. Wolontariusze starali się, aby ten czas upłynął w atmosferze miłości i wzajemnej życzliwości.  Dzięki obecności zespołu muzycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który uświetnił ten wigilijny wieczór, kolędowaniu nie było końca.   W uroczystości brali udział zaproszeni goście:  Burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek, zastępca burmistrza pan Kazimierz Gizicki,  proboszcz parafii Świętej Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu ksiądz Marek Tabor, Wiceprezes Stowarzyszenia  Sursum Corda pani Halina Rams, Dyrektor PMDK pan Krzysztof Szewczyk,  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Wioletta Nowak. Jak co roku spotkanie wigilijne było możliwe dzięki wsparciu sponsorów.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.

Seniorzy otrzymali  na pożegnanie kalendarze oraz drobne upominki.

Wszyscy żegnali się słowami: „Do zobaczenia za rok”.

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Angelika Duda, Dominika Olech, Małgorzata Jawor, Teresa Szewczyk, Justyna Sowińska.

ROK 2019

„Dwa pokolenia, jedna tradycja” - wigilijne spotkanie seniorów

Już po raz dziesiąty  11 grudnia 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu odbyła się wigilia dla seniorów zorganizowana przez Szkolne Kluby Wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. W tym roku organizację wigilii wsparła grupa seniorów ze Starego Sącza z projektu Liderzy 60+ działająca przy Fundacji Dzień Dobry. Tegoroczna inicjatywa pod hasłem: „Dwa pokolenia, jedna tradycja – wigilia” została objęta patronatem przez Starostę Nowosądeckiego pana Marka Kwiatkowskiego. W uroczystości wzięło udział ok. 100 zaproszonych gości. W świątecznej scenerii,  seniorzy mieli okazję obejrzeć jasełka,   połamać się opłatkiem oraz zjeść wigilijny  posiłek. Wolontariusze starali się, aby ten czas upłynął w atmosferze miłości i wzajemnej życzliwości.  Jak co roku był czas wspomnień i wspólnego śpiewania kolęd.

W uroczystości brali udział zaproszeni goście:  członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - pan Edward Ciągło, zastępca burmistrza Starego Sącza - pan Kazimierz Gizicki,  proboszcz parafii Świętej Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu - ksiądz Marek Tabor, ksiądz prałat Augustyn Oleksy z Gołkowic, Wiceprezes Stowarzyszenia  Sursum Corda - pani Halina Rams, prezes Fundacji  Dzień Dobry - pani Renata Czerwińska, pomysłodawczyni i organizatorka pierwszej wigilii dla seniorów w 2010 roku pani Małgorzata Kaczor oraz dyrektorzy: pan Krzysztof Szewczyk, pan Grzegorz Skalski  i pani Angelika Duda - zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich naszych sponsorów, którzy w ciągu dziesięciu lat wspierali naszą inicjatywę. Dziękujemy z całego serca! Bez Waszej pomocy nie moglibyśmy zorganizować wigilii
i wywołać uśmiechu na twarzach seniorów.

Wigilie dla osób starszych i samotnych stały się tradycją. Wielu seniorów z roku na rok wyczekuje na zaproszenie, żeby móc spotkać się, porozmawiać, po prostu być z innymi.

Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu: Angelika Duda, Dominika Olech, Małgorzata Jawor, Teresa Szewczyk, Justyna Sowińska, siostra Maria Natana Kasprzyk.

 

Lista sponsorów, którzy wsparli lub wspierają nasze wigilie dla seniorów od 2010 roku:

- Agencja Powszechnej Kasy Oszczędności w Starym Sączu,

- Apteka "Dbam o zdrowie",

- Apteka im. św. Kingi,

- "ARS " Sklep wielobranżowy Ryszard Lewicki,

- Artykuły Przemysłowe „Pod dwójką”,

- Auto Myjnia „FRESH”,

- Bank Spółdzielczy Stary Sącz,

- BATIM- TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA Sp. j B. Edelmuller -   Generaux i J. Rembilas,

- Burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń,

- Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek,

- Centrum Ogrodnicze Park M Stary Sącz,

- Cięciwa Jerzy media-GSM com.pl,

- CROWN Marta Korona,

- Cukiernia „KLAG” w Gołkowicach Górnych,

- Czerwińska Renata,

- DC F.P.H.U. Sp. C. K. Dobosz H. Cebula – Stary Sącz,

- Ferma Drobiu Gołkowice,

- Firma Cukierniczo- Gastronomiczna ''GRZEŚ'' Renata i Grzegorz Ząber Nawojowa

- Firma Gastronomiczna RAJ w Gołkowicach Dolnych,

- Firma Hopek w Starym Sączu,

- Firma Handlowa "ANNA" Anna Janczura,

- Firma Handlowo - Usługowa "ELKRAF" Rafał Kulak,

- Firma Handlowo - Usługowa Alina Jawor,

- Firma Handlowo - Usługowa Wioletta Pękała,

- Firma Handlowo - Produkcyjna Danuta Oleksy,

- Firma „ Miś”  Stary Sącz,

- F.H.U. "ASZU" Krzysztof Ziębiewicz,

- Firma Handlowa CERAMIK, CROWNHOME,

- Firma Handlowa MAG-FERUM,

- Firma Usługowo Handlowa Rolbud,

- Firma Wiśniowski Wielogłowy,

- F.H.U. CAR SPECIAL,

- F.H.U. "EUREKA" Maria Czaja,

- F.H.U. „Ikebana”,

- F.H.U. „MACIEJKA”,

- F.H.U. "RACZEK" s.c. Adam Kurzeja, Maria Kurzeja,

- F.H.U. "SAKO" Bartłomiej Luberda,

- Fundacja Dzień Dobry,

- Grudzień-Dubiel Patrycja,

- Handel Artykułami Przemysłowymi Jadwiga Piętka,

- HURT-DETAL ODZIEŻ-OBUWIE Bogumiła Chmielowska,

- Jadłodajnia „U Marysi”,

- Kantor Wymiany Walut Stary Sącz,

- Kebab „Jula”,

- Kiosk Ruch Dariusz Ptak,

- Krzak Monika Gołkowice,

- Ks. Marek Tabor,

- Księgarnia Janko,

- Komoda s.c.

- Kwiaciarnia "ŁADNE KWIATKI" Barbara Orłowska,

- Kwiaciarnia "AGAWA” s.c. Lucyna Weryńska, Maria Górka;

- MEGAMED sklep;

- Nadleśnictwo Stary Sącz,

- Nauka Jazdy „Gufrowany” Marian Kaczor,

- Nauka Jazdy M.Marczyk,

- NORLYS w Nowym Sączu,

- Parafia Olszanka,

- Pasoń Stanisław Moszczenica,

-  P.H.U. „Biurowiec” -  Anna Baran,

- P.H.U. „JOPEK” Adam Jopek,

- P.H.U. „EKRAN”,

- Piekarnia „HOPEK”,

- Play Comp Aleksander Piszczek,

- Polskie Centrum Higieniczno-Ekologiczne Ochrony Środowiska,

- Poręba Adam,

- Przedsiębiorstwo Handlowe „MULTI”,

- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SAM - CHEM A. Stolarski, T. Stolarska,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "EWA" Ewa Ginter,

- Punkt Sprzedaży Detalicznej „ANNA” Anna Szewczyk,

- Rams Halina,

- REMAR Renata Golonka,

- Restauracja Staromiejska,

- Salonik Prasowy Diana Siemińska,

- Sklep ABC,

- Sklep Drobiarski Małgorzata Siedlarz,

- Sklep „Epi”,

- Sklep Hurt - Detal Antoni Piętka,

- Sklep Jubilerski SEZAM Bogdan Buczek,

- Sklep meblowy Michał Bodziony,

- Sklep Ogólnospożywczy Maria Gonciarz i Lucyna Rams,

- Sklep Spożywczo-Przemysłowy Stanisław Mikulski,

- Sklep Wielobranżowy Barbara Kosiba,

- Sklep Wielobranżowy Sławomir Gryszewski,

- Sklep Wielobranżowy „Przystanek”,

- Sklep Wielobranżowy „Rabacik”,

- Skład Drewna Antoni Zając,

- Spółdzielnia Handlowo - Produkcyjna "ROLNIK",

- Stacja Paliw „Pelc”,

- Starosądecka Gospoda,

- Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,

- STESKAL Piekarnia – Cukiernia,

- Stowarzyszenie Sursum Corda,

- 1001 Drobiazgów Kosmetyki Maria Kurzeja w Starym Sączu,

- TB Twoje Buty Tomasz Bartkowski,

- Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Stanisław Migacz,

- WOKACZ Transport i Spedycja,

- Wytwórnia Cukiernicza Krystyna Jeziorek,

- Zakład Usług Leśnych Czesław Poręba.

(Nazwy zostały umieszczone w porządku alfabetycznym).

 


LO Stary Sacz 2011