Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Szkoła Sławni absolwenci
Sławni absolwenci

Prof. Kazimiera Mamak-Podkomorzy absolwentka z 1949, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, dziedzina zainteresowań- biologia

 

Edmund Wojnarowski absolwent z 1949, człowiek radia, teatru, satyryk, zastępca redaktora naczelnego do spraw programowych Polskiego Radia w Katowicach, kierownik literacki w Teatrze Nowym w Zabrzu, związany ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora „Ateneum”, autor kilkunastu sztuk dla dzieci granych na scenach całej Polski. Autor słynnej  bajki pt. „Ballada o bochenku chleba”

 

Prof. Andrzej Rejowski absolwent z 1950, pracownik naukowy  Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, kierownik Katedry Biochemii UWM, dziedzina zainteresowań-fizjologia roślin

 

 

 

 

Franciszek Mikulec maturzysta z 1950,  pułkownik lotnictwa – Wojskowy Instytut Techniki Lotniczej w Warszawie,  szef szkolenia lotniczego w Wojskowej Akademii Lotniczej w Libii, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i Złotym Krzyżem Zasługi

 

Prof. Tadeusz Szczepaniak absolwent z 1951, pracownik naukowy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Spedycji, dziekan Wydziału Ekonomiki i Transportu, prezes Oddziału Morskiego Polskiej Izby Handlowej w Gdyni

 

Bogusława Konstanty absolwentka z 1953, działacz kultury, poetka, aktorka w Państwowym Teatrze Lalki i Aktora „Baj Pomorski” i Teatrze Lalek w Opolu, dziennikarka Trybuny Opolskiej, autorka wielu nagrodzonych spektakli

 

Wanda Rudawska maturzystka z 1955, saneczkarka, złota i brązowa medalistka na II Ogólnopolskiej Spartakiadzie w Karpaczu, reprezentantka kadry narodowej w saneczkarstwie, lekarz pediatra, znana i ceniona jako ordynator  Oddziału Pediatrii Szpitala w Krynicy

 

Prof. Bronisław Górz maturzysta z 1955, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej, dziedzina zainteresowań: geografia społeczno-ekonomiczna

 

 

 

 

 

Stanisław Mirek absolwent z 1955, reprezentant Polski w saneczkarstwie, dyrektor Krynickiego Klubu Olimpijskiego, wiceprezes Polskiego Związku Saneczkowego

 

Prof. Edward Tomasiak absolwent z 1957, pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

 

Prof. Józef Sułkowski maturzysta z 1958, prodziekan Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierownik Zakładu Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego, uznany ekspert w wielu komisjach powoływanych w razie wypadków takich jak pożary czy wybuchy, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

Marian Cycoń absolwent z 1958, burmistrz  Starego Sącza, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dwóch kadencji, działacz społeczny

 

 

 

 

 

 

Władysław Kostrzewa maturzysta z 1960, kapłan, tytuł infułata, kapelan biskupa Jerzego Ablewicza, sędzia sądu przy Kurii w Tarnowie, wizytator Zgromadzeń Zakonnych

 

 

 

 

Józef Pogwizd absolwent z 1960 artysta plastyk, przewodniczący Zarządu Związku Plastyków Polskich; uprawia malarstwo i grafikę warsztatową, wielokrotnie odznaczony, wyróżniany i nagradzany za pracę na rzecz kultury i sztuki

 

 

 

 

 

Stanisław Czepielik maturzysta z 1960, Generał Brygady Wojska Polskiego, szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, wychował wielu przeciwlotników, dla których był mentorem; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi

 

 

 

 

 

 

Prof. Andrzej Jaworski absolwent z 1961, pracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dziekan Wydziału Leśnego, kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu, autor licznych publikacji, prac naukowo-badawczych i podręczników akademickich, członek Komitetu Nauk Leśnych PAN i Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich oraz członek zagraniczny Ukraińskiej Akademii Nauk; zasiada w radach naukowych polskich Parków Narodowych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

 

 

 

Marian Cabalski absolwent z 1962,  prawnik karnista, kryminolog, prokurator, doradca prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego, poeta, uczestnik grupy literackiej Klub Poszukiwaczy Słowa, autor licznych felietonów, esejów i książek

 

Prof. Andrzej Banach maturzysta z 1962, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor wielu publikacji, redaktor naczelny Kronik Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

 

Prof. Andrzej Prusek absolwent z 1963,  rektor Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, jeden z założycieli uczelni, współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i zagranicą, autor wielu prac i podręczników

 

 

 

 

 

Ks. Płk Tadeusz Dłubacz absolwent 1964, kapłan, dziekan w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w stopniu pułkownika, kapelan w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy  i Aleksandra Kwaśniewskiego, szef i twórca Caritas Ordynatu Polowego Wojska Polskiego, wielki społecznik, uhonorowany papieskim wyróżnieniem „Cappellano di Sua Sanhita”, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

 

 

 

Prof. Stanisław Cebula absolwent z 1965,  pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierownik Katedry Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa, autor wielu publikacji i prac naukowych

 

 

 

 

 

Jan Czech absolwent z 1967, artysta grafik, polski twórca ekslibrisów, uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, pionier w projektowaniu ekslibrisów przy użyciu technologii komputerowej

 

 

 

 

Prof. Ignacy Fiut absolwent z 1967, kierownik Katedry Kulturoznawstwa Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, filozof, medioznawcza, poeta, krytyk literacki, autor wielu prac naukowych i książek poetyckich, odznaczony za działalność społeczną, członek Związku Literatów Polskich

 

 

 

 

Prof. Jan Duda absolwent z 1967, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik Katedry Analizy Systemowej i Modelowania Cyfrowego, kierownik Wydziału Centrum Koordynacji Badań, autor wielu prac naukowych publikowanych w czołowych czasopismach naukowych

 

 

 

 

 

Prof. Stanisław Stępka absolwent z 1968, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, autor wielu publikacji, dziedzina zainteresowań: historia XX wieku

 

 

 

 

 

Aleksandra Maurer absolwentka z 1968,  piosenkarka, znana i popularna aktorka Piwnicy pod Baranami w Krakowie, koncertowała z Markiem Grechutą i grupą „Anawa”

 

 

 

 

Kinga Godawska maturzystka z 1971, sportowiec, kajakarka górska, Mistrz Polski Juniorów, reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata w 1971 i 1973, V miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972

 

 

 

 

 

Dr Wojciech Przybyłowicz absolwent z 1971, geofizyk jądrowy w National Accelerator Centre Faure Republika Południowej Afryki

 

 

 

 

 

 

Józef Niemiec maturzysta z 1974, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji NSZZ Solidarność, zastępca Mariana Krzaklewskiego, członek zespołu doradców Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej, sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli

 

 

 

 

 

Andrzej Długosz absolwent z 1974, dyrektor Muzeum Regionalnego w Starym Sączu i prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, bibliofil, pasjonat sztuki, działacz społeczny, przewodnik po Starym Sączu, organizator i inicjator dni poświęconych ks. Józefowi Tischnerowi i Adzie Sari, nominowany do tytułu Sądeczanina roku 2012

 

 

 

 

 

Józef Słaby absolwent z 1977, kapłan misjonarz, redemptorysta, biskup ordynariusz diecezji katolickiej w Patagonii

 

 

 

 

 

 

Wiesław Ciągło maturzysta z 1979, artysta malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ściśle związany ze środowiskiem artystycznym, specjalizuje się w portretach i autoportretach, członek Stowarzyszenia Twórców Galeria „Pod Kasztanem” i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

 

 

 

 

 

Andrzej Pasoń absolwent z 1981, artysta malarz, rzeźbiarz, twórca aranżacji rzeźbiarsko-przestrzennych, wystawia prace w kraju i zagranicą

 

 

 

 

 

Jarosław Zagórowski absolwent z 1989,  doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, zdobywca tytułu „Dla tego, który zmienia polski przemysł”,  zdobywca  nagrody Osobowość Roku 2011 oraz  prestiżowego wyróżnienia Manager Award

 

 

 

 

 

Marta Zięba maturzystka z 1992, aktorka teatralna, absolwentka PWST we Wrocławiu, aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu i Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, liczne role teatralne oraz role w filmach: Przedwiośnie, Komornik, Afiona i pszczoły oraz w serialach telewizyjnych: Na dobrei na złe, Galeria, Plebania, Kryminalni i Fala Zbrodni

 

 

 

Katarzyna Zielińska absolwentka z 1998, aktorka teatralna i filmowa, absolwentka PWST w Krakowie ,aktorka Teatru Kwadrat, Syrena i Rampa, aktorka spektakli muzycznych i musicali, uczestniczka programów Szansa na sukces, Jak oni śpiewają, Gwiazdy tańczą na lodzie, jurorka Bitwy na głosy; popularna postać w serialu telewizyjnym Barwy szczęścia, M jak miłość i Dom nad rozlewiskiem; wielokrotnie wyróżniana, zdobywczyni Telekamery-nagrody przyznawanej przez widzów

 

 

 

 

Andrzej Wójs absolwent z  1998, sportowiec, kajakarz górski, złoty medalista Mistrzostw Europy Juniorów 1995 ,Mistrz Europy Seniorów w 1999 , zdobywca Pucharu Świata w slalomie w 2001, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996, w Sydney w 2000 i Atenach w 2004, obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii i pełni funkcję trenera kadry kajakarskiej

 


LO Stary Sacz 2011